snitteriet studio

HANDELSVILKÅR HOS SNITTERIET STUDIO – 8. marts 2021


Generelle oplysninger

Snitteriet Studio

Eskebæk 10

8660 Skanderborg

CVR nr.: 36347899

Telefon: 26225562

E-mail: snitteriet@snitterietstudio.dk

 

1. BETALING

Snitteriet Studio modtager betaling med VISA-Dankort, VISA, Mastercard. Betalingen vil først blive trukket på din konto, når den fysiske vare afsendes eller i det øjeblik en workshop bestilles online, medmindre andet er aftalt eller fremgår af din ordre. Alle beløb er i DKK, Danske kroner og incl. moms.

Snitteriet Studio benytter sig af en sikker betalingsserver, der krypterer alle oplysninger med SSL(Secure Socket Layer) protokol. Det betyder at dine data er sikret og ikke kan læses af andre udefrakommende

Betaling sker gennem Stripe, der som hovedregler kun indsamler, bruger og offentliggøre dine oplysninger i den udstrækning, det er nødvendigt for at kunne levere de tjenester, som de yder os. Stripe har deres egne fortrolighedspolitik i forhold til de oplysninger, som vi skal levere til dem i forbindelse med dine købsrelaterede transaktioner. Du kan læse deres fortrolighedspolitik, så du kan forstå, hvordan dine personlige oplysninger håndteres af Stripe her: https://stripe.com/en-dk/privacy

 

2. BESTILLING

Snitteriet Studio tager forbehold for evt. udsolgte varer og fejl i tekster på hjemmesiden/netbutikken. Hvis nogle af de varer, du har bestilt, ikke er på lager, streges de fra din ordre, og vi refunderer pengene hurtigst muligt.

 

3. LEVERING

Vi sender til alle PostNord udleveringssteder i hele Danmark. Fragtprisen på snittekits er 79 kr., som betales af køber, samtidigt med betaling af varen. Hvis du selv ønsker at stå for forsendelsen tilbage til Snitteriet kan du vælge forsendelsesmuligheden på 40,- kr. ved betaling. Notebooks har en fragtpris på 40,- kr.

Varer vil blive leveret ved nærmeste udleveringsted, medmindre andet er aftalt. Du får direkte besked herom fra Postnord. Vi leverer ikke til udlandet (gælder også Færøerne og Grønland). Dine varer sendes med PostNord.

Snitteriet Studio bestræber sig på at sende varer 2-3 gange ugentlig. Du kan forvente at modtage din vare 3-7 hverdage efter bestillingsdatoen.

 

4. PRODUKTION

Produktionstiden på dit træsnit efter vi modtager dit personlige snit tilbage på vores værksted er cirka en uge. Herefter returneres dit værk. Vi tager dog forbehold for spidsbelastningsperioder, og kan ikke garantere hvor hurtigt vi producere dit tryk.

 

5. ANSVAR FOR SKADER FORSAGET AF OG PÅ SNITTEREDSKABER

Snittehovederne til snittekittet er skarpe og kan forsage person- og tingsskade, ved uforsigtig eller forkert håndtering. Følg altid vejledningen, der fremgår af Snitteriet Studios hjemmeside og som medfølger snittekittet.

Køber af snitteredskaber er ansvarlig for ethvert tab, herunder driftstab, avancetab, eller andet indirekte tab, der er opstået som følge af forkert, uforsigtig eller uforsvarlig brug af snitteredskaberne.

Snitteriet Studio holdes desuden ansvarsfri for ethvert tab, herunder driftstab, avancetab, eller andet indirekte tab, der er opstået som følge af en defekt ved snitteredskaberne, hvis denne defekt er forsaget af køber efter modtagelse af snitteredskaberne, ved forkert håndtering eller behandling af snitteredskaberne.

Køber er ansvarlig for enhver hændelig skade, forringelse eller undergang af snitteredskaberne når disse er overgivet til eller leveret hos køber.

 

6. REKLAMATION

Der gives 2 års reklamationsret i henhold til købeloven. Vores reklamationsret gælder for fejl i materiale og/eller fabrikation. Snitteriet Studio forbeholder sig retten til at afhjælpe eventuelle fejl og mangler ved varen hvis det er muligt, eller at ombytte varen. Købelovens mangelsregler kan finde anvendelse.

Reklamationsretten gælder ikke fejl eller skader begået af kunden ved forkert håndtering af produktet/ydelsen. Reklamation skal ske inden for rimelig tid, efter du har opdaget manglen ved varen.

Snitteriet Studio dækker returneringsomkostninger i et rimeligt omfang.

For at reklamere over din vare, skal du kontakte os over mail: snitteriet@snitterietstudio

I mailen skal følgende være opfyldt for, at vi kan behandle reklamationen:

·       Du skal gøre os opmærksomme på fejlen/manglen i rimelig tid efter konstatering af fejlen.

·       Reklamation skal være os i hænde senest 24 måneder efter købet.

·       Du skal oplyse ordrenummeret.

·       Fejlen skal være tydeligt beskrevet og der skal vedhæftes billeder.

·       Varen skal være behandlet forsvarligt og korrekt vedligeholdt.

 

7. TRANSPORTSKADER

Alle transportskader skal meddeles hurtigst muligt til Snitteriet Studio.

Hvis du trods synlige huller, buler eller andre åbenlyse skader på pakken ikke straks gør indsigelse overfor fragtmanden, kan der opstå tvivl, om hvor pakken er blevet beskadiget, og du risikerer selv at hæfte for evt. skader på din vare.

Ved mistanke om fragtskader skal du:

·       Tage billeder af pakken mens den er emballeret, og herefter evt. skader af din vare.

·       Beholde alt emballage, idet det kan bruges til at dokumentere krav mod fragtfirma. Emballagen må først smides ud når sagen er afsluttet

·       Kontakte Snitteriet Studio.

Af bevismæssige årsager bør du kontakte os på snitteriet@snitterietstudio.dk efter modtagelse.

 

8. FORTRYDELSESRET

Der gives 14 dages fuld fortrydelsesret på varer købt i vores webshop.

Perioden regnes fra den dag hvor du modtager ordren.

Snitteriet Studio kan, i tilfælde af at du fortryder dit køb umiddelbart efter bestilling, ikke garantere, at vi kan nå at annullere din ordre inden den er afsendt. Sker det at du fortryder dit køb umiddelbart efter bestilling, bedes du hurtigst muligt kontakte snitteriet@snitterietstudio.dk Du kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af varen, uden samtidig at give tydelig meddelelse til Snitteriet Studio herom.


Fortrydelse skal anmeldes til os senest 14 dage efter modtagelse af din vare og fra fortrydelsen skal du senest 14 dage efter returnere forsendelsen. Meddelelsen skal gives pr. mail på snitteriet@snitterietstudio.dk. I meddelelsen skal du gøre tydeligt opmærksom på, at du ønsker at benytte din fortrydelsesret. Du har også mulighed for at benytte vores  standardfortrydelsesformular, under punkt 12. Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.


Hvis du gør brug af din fortrydelsesret, skal du sende varen retur til os senest 14 dage efter du har givet os meddelelse om det. Du skal udfylde den vedlagte Returseddel og sende varen til:

Snitteriet Studio

Eskebæk 10

8660 Skanderborg


Så snart vi har modtaget og gennemgået din returvare, sender vi en mail om, at vi har modtaget returvaren. Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen indtil vi har modtaget varerne retur, eller du har fremlagt dokumentation for at have returneret varerne, alt efter hvad der er tidligst.
Vi behandler din tilbagebetaling, hvor efter pengene sættes ind på dit betalingskort eller tilbagebetales via den oprindelige betalingsmetode.


8.1 Omkostninger ved forsendelse i forb. med fortrydelsesret.

De direkte udgifter ved forsendelse fratrækkes i tilbagebetalingsbeløbet.

Når du returnerer, er du ansvarlig for, at varen er pakket ordentligt ind. Du skal vedlægge en kopi af ordrebekræftelsen i pakken. Du bærer risikoen for varen fra tidspunktet for varens udlevering til pakkeshoppen og til, vi har modtaget den retur.


8.2 Varer undtaget fortrydelsesretten

Følgende varetyper indgår ikke i fortrydelsesretten:

  • Varer, som er fremstillet efter forbrugerens specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg.
  • Forseglede varer, som af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årsager ikke er egnet til at blive returneret, og hvor forseglingen er brudt efter leveringen.
  • Varer, der grundet sin art bliver uløseligt blandet sammen med andre ved levering.
  • Varer, hvor plomberingen er brudt.
  • Udførte ikke-finansielle tjenesteydelser, hvis levering af tjenesteydelsen er påbegyndt med forbrugerens forudgående udtrykkelige samtykke og anderkendelse af, at fortrydelsesretten ophører, når tjenesteydelsen er fuldt udført.
  • Levering af digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium, hvis udførelsen er påbegyndt med forbrugerens forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse heraf, at vedkommende dermed mister sin fortrydelsesret.
  • Aviser, tidskrifter eller magasiner dog undtaget abonnementsaftaler for sådanne publikationer.
  • Aftaler indgået på offentlig auktion.
  • Varer, der forringes eller forældes hurtigt.

Snitteriet Studio tager ikke varer, som er fremstillet efter forbrugerens specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg retur. Det vil sige færdigsnittede eller trykte produkter.


8.3. Fortrydelsesret ved køb af workshops

Du kan fortryde køb af workshop op til 7 dage inden workshoppens begyndelse og gøre brug af fuld returret. Ved fortrydelse ved mindre end 7 dage inden workshopstart returneres halvdelen af det betalte beløb.


9. VARENS STAND VED RETURNERING

Du hæfter for den forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og funktion. Dette betyder at du må prøve varen på samme måde som hvis du handlede i en fysisk butik.

Hvis varen er prøvet udover, hvad der er beskrevet ovenfor, betragtes den som brugt og af forringet værdi. Dette betyder, at du ved fortrydelse af købet får en mindre del eller intet af købsbeløbet retur. For at modtage hele købsbeløbet retur må du altså afprøve varen uden egentlig at tage den i brug.

Snitteriet Studio forbeholder sig retten til at foretage en konkret vurdering i af varens stand ved returnering, for hvert tilfælde.

 

10. Tilbagebetaling

Pengene vil blive refunderet til det anvendte betalingsmiddel. Det er ikke muligt at få refusionen ind på et andet betalingsmiddel end det først anvendte.

 

11. Klagemuligheder
En klage over en vare eller tjenesteydelse kan indgives til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg.
Du kan klage til Center for Klageløsning via Klageportalen for Nævnenes Hus.
https://kpo.naevneneshus.dk/Public/Home/ChooseLoginProvider?returnUrl=https://kpo.naevneneshus.dk/External

Hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land, kan du angive din klage i EU Kommissionens online klageplatform.
Platformen findes her: https://ec.europa.eu/consumers/odr/
Angiver du en klage her, skal du oplyse vores E-mail adresse: snitteriet@snitterietstudio.dk

 

12. Standardfortrydelsesformular:

(denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

- Til Snitteriet Studio,

Eskebæk 10, Skanderborg 8660.

snitteriet@snitterietstudio.dk

- Jeg/vi () meddeler herved, at jeg/vi () ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores () købsaftale om følgende varer ()/levering af følgende tjenesteydelser (*)

- Bestilt den ()/modtaget den ()

- Forbrugerens navn (Forbrugernes navne)

- Forbrugerens adresse (Forbrugernes adresse)

- Dato

(*) Det ikke relevante udstreges

 


PRIVATLIVSPOLITIK


I vores Privatlivspolitik for Snitteriet Studio finder du hjælp til at forstå, hvilke data vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, og hvad vi som dataansvarlig organisation bruger dem til.


1. Generelt

Denne Persondatapolitik er gældende for samtlige personlige oplysninger, du giver os og/eller som vi indsamler om dig, når du er kunde hos Snitteriet Studio, eller når du besøger vores website snitterietstudio.dk.


2. Dataansvarlig

2.1. Den dataansvarlige organisation for behandling af dine personoplysninger er:

Snitteriet Studio

Eskebæk 10

8660 Skanderborg

CVR nr.: 36347899

Telefon: 50691619

E-mail: snitteriet@snitterietstudio.dk

2.2. Når vi behandler personlige oplysninger, overholder vi EU’s databeskyttelsesforordning (GDPR) samt de danske persondataretlige regler, som måtte være gældende efter 25. maj 2018.

2.3. Har du spørgsmål til vores privatlivspolitik, eller måden vi behandler dine personlige oplysninger, som er registreret hos Snitteriet Studio, kan du rette henvendelse på snitteriet@snitterietstudio.dk eller telefon +45 50691619

2.4. Ønsker du indsigt i dine personlige oplysninger eller mener du, at der er registreret forkerte data – eller har du andre indsigelser, kan du ligeledes rette henvendelse til os. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i persondataloven.

 

3. Indsamling af personlige oplysninger

3.1. Er du kunde eller kontakter du os fra websitet, snitterietstudio.dk indsamler vi følgende almindelige personoplysninger om dig, herunder: navn, adresse, mobilnummer og email-adresse samt indholdet af en henvendelse fra dig, ordreinformationer og købshistorik. Når du besøger vores butik, modtager vi også din computers IP-adresse automatisk, så vi kan få oplysninger om din browser og dit operativsystem.

3.2. Vi indsamler ingen særlige kategorier af personoplysninger (følsomme oplysninger) om dig.


3.3. ONE.COM Vores butik hostes af One.com. De leverer den online e-handelsplatform, der giver os mulighed for at sælge vores produkter og tjenester til dig. Dine data gemmes via One.coms datalagring, databaser og den generelle One.com-applikation. De lagrer dine data på en sikker server bag en firewall.


3.4. LINKS Når du klikker på links i vores butik, kan du blive dirigeret væk fra vores websted. Vi er ikke ansvarlige for fortrolighedspraksissen på andre websteder og opfordrer dig til at læse deres fortrolighedserklæringer.

 

4. Behandling af personlige oplysninger

4.1. Vi behandler kun personlige oplysninger i det omfang, det er nødvendigt. Det kan f.eks. være nødvendigt for, at vi kan opfylde vores forpligtelser i henhold til aftaler og tilknyttede ydelser. Det kan også være for at leve op til de forpligtelser, vi har som dansk virksomhed, hvor vi er omfattet af dansk lovgivning.

4.2. Personlige oplysninger skal forstås som defineret i persondatalovgivningen.

4.3. Vi laver ingen profilering af dig og misbruger ikke dine personoplysninger. Vi videregiver desuden ikke dine personlige oplysninger uden dit samtykke, medmindre vi er forpligtet til det i medfør af lovgivningen.

4.4. Er du kunde anvender vi dine personlige oplysninger til at:

· Fremsende ordrebekræftelse

· Give dig kundeservice, support, svare på spørgsmål og efterkomme dine anmodninger   

· Udføre dine ordrer og levere vores services og ydelser.5. Deling af dine personoplysninger

5.1. Vi kan dele dine personoplysninger med de samarbejdspartnere, som bistår os med udførelsen af din ordre, eller som bistår os med vores hosting og betalingservice mv.

5.2. Vi deler dine oplysninger i det omfang, vi er forpligtet til, f.eks. som følge af krav om indrapportering til offentlige myndigheder som SKAT.

 

6. Deling af oplysninger med modtagere uden for EU/EØS

6.1 Som dataansvarlig deler vi ikke personlige oplysninger med modtagere uden for EU/EØS, hvis ikke disse er underlagt “Privacy Shield”. Læs evt. mere om Privacy Shield her: https://www.privacyshield.gov/.

 

7. Beskyttelse af personoplysninger

7.1. Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter. Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en (begrænset) risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

7.2. Transaktionsoplysninger gemmes i 5 år fra transaktionsdagen jf. bogføringsloven.

7.3. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Gør vi det, retter vi selvfølgeligt datoen under pkt. 9. “sidst opdateret” nederst på siden. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores website.

7.4. I det omfang der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har samtidig mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

 

8. Samtykke

8.1. Når du giver os dine personlige oplysninger for at fuldføre en transaktion, som at bekræfte dit kreditkort, afgive en ordre, træffe aftale om en leverance eller returnering af et køb, giver du samtidig dit samtykke til, at vi indsamler oplysningerne og udelukkende bruger dem til det pågældende formål.

8.2. Tilbagetrækning af samtykke

Hvis du efterfølgende skifter mening, kan du når som helst trække dit samtykke til, at vi må kontakte dig, fortsætte med at indsamle, bruge eller offentliggøre dine oplysninger, tilbage ved at kontakte os på snitteriet@snitterietstudio.dk eller skrive til os på: snitterietstudio.dk, Skanderborg, 8660, Eskebæk 10, Danmark


9. Sidst opdateret Denne persondatapolitik er sidst opdateret den 18-02-2021 


COOKIEPOLITIK


Som udgangspunkt benytter Snitteriet Studio ikke cookies, men for at kunne have en webshop er der nødvendige cookies i forbindelse med betalingsmetoden gennem Stripe. Der indgår også cookies i forbindelse med ”Snitteriets” youtube video, der er embedded på hjemmesiden.


Ved at besøge og anvende dette website giver du samtidig dit samtykke til denne cookiepolitik og indsamlingen af oplysningerne om dig.


1.1 Cookies Når du besøger dette website modtager du automatisk en eller flere cookies. Hvis du ikke ønsker at modtage cookies, kan du klikke her: http://minecookies.org/cookiehandtering for at få en vejledning om, hvordan du undgår at modtage cookies og sletter de cookies, der ligger på din harddisk.


1.2 Hvad er en cookie? En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser og genkendes af websitet ved tilbagevendende besøg og som gør det muligt at sende individualiseret information til din browser. En cookie kan indeholde tekst, tal eller f.eks. en dato, men der er ingen personlige oplysninger gemt i en cookie. Den er ikke et program, og den kan ikke indeholde virus.


1.3 Hvordan undgår jeg cookies? Hvis du ikke ønsker at modtage cookies kan du blokere for alle cookies, slette eksisterende cookies fra din computer eller modtage en advarsel, før der gemmes en cookie. Du kan få yderligere oplysninger om hvordan du undgår cookies ved at klikke på dette link: http://minecookies.org/cookiehandtering. Linket indeholder en vejledning for de mest almindelige og anvendte browsere, men enkelte vil ikke være nævnt. Du kan som regel bruge hjælpefunktionen i din browser for at få mere information om cookie-indstillinger. Dette gør du typisk ved at trykke F1 på din pc. Søg efter "cookies".